Budování pozic

Využijte potenciál online světa, naše krédo a cíl, kterého společně dosáhneme.
I Vám pomůžeme k přivedení kvalitní návštěvnosti s vyšším potenciálem žádoucího konverzního poměru. Zajistíme kvalitní pozice pro Vaše stránky na Seznamu a Googlu. SEO je dlouhodobý a individuální proces, jehož výsledky se neprojeví okamžitě. Jedná se proto o součást dlouhodobé strategie každé společnosti, která „chce být vidět na internetu“.

Potřeby a cíle

Musíme si rozumět

Abychom mohli společně definovat správné cíle, musíme dobře porozumět Vašemu businessu. Pro naplnění Vašich očekávání si musíme stanovit přesné a jasně měřitelné cíle, k jejichž dosažení budou směřovat všechny naše kroky.

 • Kvalitní poznání businessu, vize a trhu zákazníka
 • Komplexní analýza potřeb zákazníka
 • Důkladná analýza cílové skupiny zákazníků
 • Podrobná analýza konkurence
 • Stanovení jasně měřitelných cílů a očekávání

Klíčová slova

Jak určit ta ideální

Klíčová slova jsou skutečně klíčová. Společně definujeme opravdu důležitá klíčová slova vystihující Váš business. Poté provedeme analýzu nejčastěji hledaných výrazů v této souvislosti a taková klíčová slova použijeme. Klienti často považují domnělá klíčová slova za užitečná a na ně se zaměřují. Jedná se o klíčová slova často zbytečně odborná, složitá, kombinovaná… Je potřebné se na tuto věc podívat nezaujatě. Vy svůj obor znáte, hledáte intuitivně, Váš zákazník, často laik však obvykle uvažuje jinak. Ukážeme Vám jak. Volbou správných klíčových slov pak zvýšíme návštěvnost Vašeho webu.

 • Analýza aktuálních pozic webu ve fulltextových vyhledavačích
 • Klasifikační analýza klíčových slov
 • Doporučení optimálních klíčových slov

SEO analýza

Hledáme nedostatky webu

Komplexní analýza webu ve všech zásadních kritériích ovlivňujících pozice ve vyhledavačích. Mysleli jste si, že "máte" SEO? Možná, že ne. Že máte pár měsíců nový web ještě nemusí nic znamenat. SEO je metodika tvorby a úpravy formy a obsahu webových stránek tak, aby splňovaly požadavky vyhledavačů. Hezké stránky lze ale vyrobit i bez těchto metodik. Dejte pozor, co "kupujete".

 • Analýza současného stavu webu z hlediska SEO
 • Stanovení kritických nedostatků z pohledu optimalizace pro vyhledavače
 • Analýza technického stavu webu
 • Analýza přístupnosti webu pro roboty fulltextových vyhledavačů
 • Analýza zdrojového kódu webu, určení chyb zabraňujícíh zobrazení webu ve vyhledavačích
 • Kompletní analýza obsahu a struktury webu
 • Analýza výskytu zakázaných metod, které vyhledavače trestají penalizací webu
 • Analýza obchodní účinnosti webu

Linkbuilding

Cesta k vytouženým pozicím ve vyhledavačích

 • Volte kvalitu před kvantitou, doba v tomto ohledu hodně pokročila. Masivní nakupování zpětných odkazů byť s vysokými hodnotami z webů nesouvisejících s Vaším oborem Vám může paradoxně spíše uškodit než pomoci. Specializujeme se na oborový linkbuilding, vyhledáme a doporučíme pouze užitečné zpětné odkazy.

  Analýza aktuálních zpětných odkazů vedoucích na web z hlediska kvality i kvantity
 • Analýza zpětných odkazů konkurence
 • Návrh komplexní strategie získávání kvalitních zpětných odkazů
 • Budování kvalitních oborových zpětných odkazů pro web klienta
 • Vytvoření a následná správa profilů na sociálních sítích
 • Linkbating: pasivní metoda budování přirozených zpětných odkazů

Rekonstrukce

Druhá míza Vašeho webu

Co dělat když majitel na vyžilém webu lpí nejen z nostalgie? V případě, že stránky již neodpovídají standardům kvalitní webové architektury, popřípadě s jejich aktuálním obsahem či zastaralým kódem nelze dosáhnout potřebných výsledků a chybí čas, energie i prostředky na tvorbu webu nového, vrhneme se do jeho rekonstrukce. Roky starý kód obvykle skrývá nemalá překvapení, postrádá potřebnou dokumentaci, od takové práce dává většina firem ruce pryč. My se nebojíme. Vašemu webu vrátíme krev do žil. Stane se opět obchodně úspěšným nástrojem ve Vašich rukách.

 • Zapracování klíčových slov do webu tak, aby vyhovoval potřebám vyhledavačů
 • Copywriting a copyediting - odborná tvorba a úprava textů vede ke snadnějšímu dosahování obchodních cílů
 • Převedení poznatků z analýz do praxe

Vyhodnocení

Výstupní analýza

Naplnění našich závazků, očekávání klienta a jeho spokojenosti je měřítkem kvality služeb.

 • Průběžný monitoring je nezbytný
 • Vyhodnocení naplnění cílů, měřitelných faktorů

Zaujali jsme vás? Kontaktujte nás.

Kontaktovat
ZÁKAZNICKÁ PÉČE I díky Vám můžeme být lepší